Assessment

Beoordelaars spelen een belangrijke rol bij een accreditatie-instelling.  De doeltreffendheid en de geloofwaardigheid van een accreditatie-instelling hangt in grote mate af van de competentie, professionaliteit en integriteit van de beoordelaars

WeACT! heeft specifieke kennis voor het uitvoeren van beoordelingen van laboratoria waar kalibraties worden uitgevoerd en is door diverse accreditatie-instellingen gekwalificeerd voor het uitvoeren van beoordelingen volgens ISO/IEC 17025:2017.

WeACT! heeft tevens ervaring met het beoordelen van kwaliteitssystemen welke voldoen aan ISO/IEC 17043:2010 en ISO/IEC 17034:2016.

Interne audits zijn een essentieel onderdeel van elk kwaliteitsmanagementsysteem. Goede interne audits brengen mogelijke problemen en risico’s tijdig in beeld, voordat ze leiden tot afwijkingen en klachten. Tevens haalt u waardevolle stuurinformatie boven water om uw processen te verbeteren.

Bent u op zoek naar ondersteuning bij het uitvoeren van interne audits en wilt u dat uw interne audits effectief worden uitgevoerd? WeACT! voert deze op verzoek uit en past hierbij de eisen van ISO 19011:2018, ISO 31000:2018 en ISO/IEC 31010:2009 toe.

Voor meer informatie: assessment@verbeekweact.nl