Over WeACT!

WeACT! is een onderneming die is gespecialiseerd in kennis over metrologie, kalibratie van meetinstrumenten en meetstandaarden. Daarnaast heeft WeACT! ruime ervaring met kwaliteitsystemen voor kalibratie laboratoria. WeACT! biedt, met betrekking tot de genoemde kwaliteitsystemen, diensten aan in de breedste zin van het woord en op diverse niveaus. Het kan hierbij gaan om het berekenen van onzekerheden, schrijven van werkinstructies, beoordelen van kwaliteitssystemen of het ondersteunen van bedrijven bij het verkrijgen van een accreditatie of certificatie.

Visie en missie
Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid spelen bij WeACT! een belangrijke rol. Het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen (interne audits) wordt als een eerste stap beschouwd om bedrijven te helpen bij het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van hun dienstverlening en producten. Dit doet WeACT! op een pragmatische en efficiente wijze door jarenlange ervaring en uitgebreide kennis.