Consultancy

Heeft uw bedrijf nog niet de juiste of onvoldoende  expertise in huis op het gebied van metrologie, accreditatie, het opzetten van een kwaliteitsysteem of kwaliteitsmanagement?  Wilt u het advies van een onafhankelijke expert? WeACT! levert maatwerk.

We kunnen u ondersteunen bij:

 • het vaststellen van de herleidbaarheid van uw meetapparatuur en nauwkeurige metingen
 • de ontwikkeling van meetsystemen en oplossingen voor uw meetprobleem
 • validatie van meetmethoden en het opstellen van werkinstructies
 • berekening van meetonzekerheid
 • analyse van meetgegevens
 • het opzetten van kwaliteitssystemen
 • uitvoeren van interne audits

WeACT! heeft specifieke kennis op het gebied van weeginstrumenten maar ook van massa-, druk-, kracht-, moment- en dichtheidsmetingen. Tevens kan WeACT! u helpen bij het opzetten van kwaliteitsystemen waarbij de volgende normen een rol spelen:

 • ISO/IEC 17025:2017, Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.
 • ISO/IEC 17043:2010, Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor ringtesten.
 • ISO/IEC 17034:2016 , Algemene eisen voor de competentie voor vervaardiging van referentiemateriaal.
 • ISO 10012:2003, Managementsystemen voor metingen – Eisen voor meetprocessen en meetapparatuur. 
 • ISO 10002:2018Kwaliteitsmanagement – Klanttevredenheid – Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties. 
 • ISO 31000:2018, Risicomanagement – Richtlijnen. 
 • ISO/IEC 31010:2009, Risicomanagement – Risico-evaluatietechnieken.          

Overweegt u om uw bedrijfsactiviteiten te laten accrediteren? WeACT! beschikt over ruime ervaring en know-how op het gebied van accreditatieprocessen. WeACT! kan u uitstekend begeleiden op weg naar een succesvolle accreditatie van uw meet-, kalibratie- of testwerkzaamheden.

Voor meer informatie: consultancy@verbeekweact.nl